- Begränsat utrymme för lodjursjakt

2011-02-17 |

Naturvårdsverket förbereder nu beslut om delegering till länsstyrelserna av skydds- och licensjakten på lodjur 2011. Det är ett begränsat utrymme för jakt, enligt Naturvårdsverket, eftersom lodjursstammen bedöms ligga på den tillfälliga miniminivå som riksdagen angett, 250 familjegrupper.

- De senaste åren har tilldelningen varit hög därför att vi ville få ner lodjursstammen inom renskötselområdet till den nivå som riksdagen angett. Vi kan inte fortsätta med samma jakttryck om vi ska klara riksdagens beslut om att lodjursstammen tillfälligt får variera ned till 250 familjegrupper, men inte gå lägre, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet