Foto: Länsstyrelsen

Historien om Junselevargen

En höstdag 2010 vandrar en vargtik in i Sverige från Finland. Hennes päls har en ovanlig röd färg och kanske har hon har sina rötter i Ryssland. Vargtiken bär på nya, friska gener som är värdefulla för den inavlade svenska vargstammen. När hon upptäcks av myndigheterna får hon beteckningen G82-10. Sedan dess har hon flyttats fyra gånger, vandrat hundratals mil, förlorat två hanar och blivit rikskänd som Junselevargen.

När vargtiken korsat den svenskfinska gränsen börjar hon sin vandring söderut och stannar till i trakterna av Tossåsens sameby i Jämtland. Vargar är i ofta illa sedda i den halva av Sverige som är renskötselområde och det dröjer inte länge innan samebyn begär skyddsjakt på tiken. Endast tack vare sina värdefulla gener klarar sig tiken från att skjutas. Istället beslutar Naturvårdsverket att hon ska sövas och flyttas till Örebro län.

Så snart hon vaknar till liv påbörjar hon sin 100 mil långa vandring tillbaka norrut, till Dalarna, och sommaren 2011 får hon sällskap av en ung hane. Vargparet tar några renar och tiken flyttas igen, tillsammans med sin hane. Vargarna börjar direkt vandra norrut igen och hanen går ett grymt öde till mötes på vägen. Han slås eller körs ihjäl av tjuvjägare.

Dramatik i Junsele

Vargtiken klarar sin vandring helskinnad och slår sig ner i Jämtland där historien upprepar sig. Ny begäran om skyddsjakt, ny flytt och ny vandring norrut, denna gång till Junseletrakten. Där träffar hon en ny hane och allting börjar om igen. Vargarna tar ett fåtal renar, en sameby (Vilhelmina södra sameby) begär skyddsjakt och Naturvårdsverket fortsätter att säga nej, för att vargtiken har så viktiga gener.

Då sker något som bryter mönstret. Miljöminister Lena Ek ( c ) besöker den berörda samebyn. Och utan att något i sak har ändrats säger Naturvårdsverket plötsligt ja till skyddsjakt 11 januari 2013. Jakten på de två vargarna börjar och hanen skjuts efter bara ett par timmar.

Samtidigt överklagar Svenska Rovdjursföreningen skyddsjakten till Förvaltningsrätten och för första gången får en miljöorganisation talerätt i en fråga som rör skyddsjakt. Jakten på Junseletiken stoppas i väntan på den rättsliga prövningen och till slut dömer Förvaltningsrätten till Junseletikens fördel. Trots det beslutar Naturvårdsverket om ytterligare en skyddsjakt på samma tik i samma område men Förvaltningsrätten upphäver även det beslutet i maj 2013.

Under tiden bevakas den hårt prövade Junseletiken från helikopter och förföljs dagligen av renskötare och personal från länsstyrelsen. Hon flyttas en fjärde gång och vandrar tillbaka hem till Junselereviret. I april flyttar renskötarna sina renar till deras åretruntmarker, motorljudet från skotrarna tystnar och vargen är trygg igen – tills nästa vinter.

Ännu en vargavinter för Junselevargen

Vintern 2014 är Junseletiken fortfarande kvar i sitt revir och har slagit följe med en ny hane, en varg från Dalarna. Renarna flyttas åter till sina vinterbetesmarker. I området finns 8000 renar varav 1500-2000 i vargreviret.

Efter att fem (5) renar säkert konstaterats som dödade av varg begär Vilhelmina södra sameby skyddsjakt på båda vargarna. Naturvårdsverket beviljar skyddsjakten 13 februari. Men innan jakten hunnit börja överklagas den av Svenska Rovdjursföreningen och andra miljöorganisationer och jakten stoppas i väntan på rättslig prövning. Förvaltningsrätten bifaller så småningom skyddsjakten men då har tidsfristen för jakten gått ut.

Junselevargen försvinner

I februari 2014 upphör plötsligt alla spår efter Junseletiken och hennes hane. Först i slutet av mars, när det blir fin spårsnö, startar ett intensivt letande efter vargarna men de står inte att finna någonstans. Länsstyrelsen i Västernorrland menar att vargarna troligen inte finns kvar i området.

Det spekuleras i vad som kan ha hänt vargarna, om de kan ha drunknat eller förolyckats på annat sätt eller om de fallit offer för tjuvjägare. Illegal jakt är ett stort hot mot vargstammen.

Svenska Rovdjursföreningen utlyser sedan en belöning på 100 000 kronor till den person som kan lämna uppgifter som leder till att vargarna hittas. Trots många inkomna tips har inga uppgifter kommit in, som kan bringa klarhet i vad som hänt med Junselevargen och hanen. Tiken kan ha varit dräktig vid försvinnandet - i så fall är det en hel blivande vargflock som kan ha gått ett okänt men troligen bistert öde till mötes.

Sista bilden på Junselevargen?

Svenska Rovdjursföreningen anser

att Junselevargen borde givits chansen att föröka sig eftersom hon har värdefulla gener. Idag är vargar i princip förbjudna i den halva av Sverige som utgörs av renskötselområde och det är inte rimligt. Det måste få finnas varg även där. Då först kan nya vargar vandra in i Sverige och tillföra friska gener till vår inavlade vargstam. Myndigheterna måste ställa krav på rennäringen så att den anpassar sin verksamhet och gör en samexistens möjlig.

Läs mer i Svenska Rovdjursföreningens debattartikel, publicerad på SvD.se 29 april 2013: Släpp in vargen i renskötselområdet


Junselevargens vandringar

Källa: Naturvårdsverket. Ill: Typoform


Läs mer om invandrade vargar här