Galvenhanen, blind på ena ögat men ändå en riktig överlevare. Foto: Åke Aronsson

Den svenska vargpopulationen

Vår nuvarande svenska vargpopulation härstammar från början från endast tre vargar. Det innebär att population är inavladoch i akut behov av nya gener, gener som kan tillföras av finsk-ryska vargar som vandrar ini Sverige från Finland. Men för att kunna föra generna vidare måste de invandrade vargarna få valpar, som i sin tur måste få föröka sig.

På 80-talet vandrade först ett finsk-ryskt vargpar, som kom att kallas Nyskogaparet efter sitt revir, in över gränsen till Sverige. Sedan kom även en ensam hane som etablerade sig i Gillhov. Hela vargpopulationen bestod endast avderas avkommor fram till 2006. Då vandrade ytterligare två hanar in, över Torneälv. De skapade revir i Galven respektive Kynna och båda hanarna blev fädertill valpar under flera år. Galvenhanen som finns i Prästskogsreviret har fortfarande valpar födda 2015.

Den nurikskända Junseletiken upptäcktes i Sjaunja 2010. Hon ansågs bära på mycket värdefulla gener men tyvärr tilläts hon inte att föröka sig.
Läs hennes tragiska historia här.

I början av 2013upptäcktes ett nytt invandrat par, i Tornedalen. Vargarna anses också som genetiskt viktiga och de flyttades av Naturvårdsverket från renskötselområdet, där de inte var välkomna. Paret bildade revir i trakterna av Tiveden och på våren 2013 fick paret minst fem valpar. En valp försvann första vintern ochefter det har tre valpar skjutits i skyddsjakt och en blivit dödat i en trafikolycka utanför Ulricehamn. 2014 fick tiken och hanen valpar igen, denna gång fyra. Två av dessa kördes ihjäl under våren 2015, vad som hänt de två övriga är okänt.

Av de vargar som antingen är invandrare eller ättlingar till invandrarvargar har åtminstone 51 dött sedan 2007. Av dem är 37 skjutna i legal jakt, resten är dödade iillegal jakt eller i olyckor, eller har dött en naturlig död.

Karta över utbredningen av invandrade vargar.Läs mer i Våra Rovdjur omhur invandrade vargarna har spridit sina gener.

- Invandrargener i 20 revir (pdf)
- Följ invandrarvargarna (pdf)


Källor:Viltskadecenter, SKANDULV, Olof Liberg och Morten Kjorstad.
Källor karta: Högskolan i Hedmark, SLU och Viltskadecenter