Foto: Lars Lundqvist


                                                                                                 Foto:Lars Lundqvist

Hotar rovdjuren fårnäringen?

Nej, hur tråkigt det än är för den enskilde fårägaren, som drabbas av rovdjurs-angrepp, är inte rovdjuren något hot mot näringen i stort. De senaste tio åren har fårnäringen tvärtom ökat fram till 2012. då den minskade något.

Antalet fårföretag har sedan 80-talet legat på en ganska jämn nivå, till skillnad från företag med svin, höns och mjölkkor, som minskat dramatiskt.
Antalet får har ökat med 84 procent sedan1980.

Vargen är det rovdjur som tar flest får. Av alla fårföretag som finns i Sverige är det ungefär en procent som drabbas av vargangrepp årligen. Och av alla får  är det någon promilleom året som dödas av varg. Antalet vargdödade får ökar något men inte i samma takt som vargstammen. Det varierar också mycket, eftersom det vissa år kan finnas en enstaka varg som tar många får.


Det mest effektiva sättet att skydda sina får mot rovdjur är att stängsla. Svenska Rovdjursföreningen hjälper fårägare är att sätta upp rovdjurssäkra stängsel.
Läs mer om vår stängslingsverksamhet här.