Foto: Peter W Eriksson GodinFoto: Peter W Eriksson Godin

Rovdjur och människor

I myter och sagor framställs ofta rovdjur, särskilt vargar, som blodtörstiga bestar som äter människor. I verkligheten är det tämligen få som ens sett en varg och risken att bli angripen är minimal. Senast någon människa dödades av en varg i den svenska naturen var för nästan 200 år sedan, då en frisläppt halvtam varg angrep flera personer.

En sammanställning av vargangrepp på hela norra halvklotet visar att det är ytterst sällsynt att en varg skadar eller dödar en människa. Många av djuren
vår omgivning, som hästar och hundar, dödar åtskilligt fler människor per år änvad vargen gör. Till och med blixten dödar fler människor.

Läs hela sammanställningen här

Lodjur och järvar är normalt ofarliga för människor men det händer att björnar går till angrepp, även om de svenska björnarna är förhållandevis fredliga. De attackerar sällan utan att först ha blivit provocerade av till exempel hundar eller blivit skadeskjutna.Sedan 1902 har tre personer, alla jägare, dödats av björn i Sverige.


Om manabsolut inte vill stöta på ett rovdjur i skogen bör man föra lite oväsen och låta bli att smyga. Då lär rovdjuren hålla sig undan. Människor är inga bytesdjur och de undviker oss helst. Skulle man ändå lyckas överraska en varg eller björn - stanna genast, tala lugnande och backa försiktigt. Spring inte.Och mata aldrig rovdjur!