Rovdjuren har en viktig roll i naturen

Rovdjur har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och för ekosystemen de ingår i - mycket större än vad forskarna tidigare ansett.

Ekosystem formas nerifrån och upp, från växter till växtätare och vidare till de stora rovdjuren i toppen av näringskedjorna. Men de formas också åt andra hållet, från rovdjuren ner till växterna. Uppifrån-ner-processen har visat sig vara starkare och vanligare än vad som varit känt tidigare och den tycks dessutom spela särskilt stor roll på nordliga breddgrader.

Rovdjuren
- kontrollerar stammarna av växtätare.
- påverkar bytesdjurens beteende.
- kontrollerar populationerna av mindre rovdjur.
- gynnar biologisk mångfald.
- påverkar växtsamhällenas struktur.

Det har också visat sig att de stora rovdjursarterna inte går att byta ut sinsemellan och att tätheten av rovdjur spelar roll. Vissa rovdjur har dessutom en viktig funktion som asätare.

Läs mer om rovdjurens ekologiska roll (PDF)Rovdjuren minskar

De stora rovdjuren minskar i världen, det visar aktuell forskning. Samtliga stora rovdjursarter lever i dag på betydligt mindre ytor än de har gjort
historiskt sett. Rovdjuren påverkar flera andra arter i långa händelsekedjor. Men på grund av mänsklig verksamhet minskar rovdjuren i antal och därmed minskar också effekterna av rovdjuren.

Mänskliga aktiviteter kan sällan ersätta rovdjurens. Människans jakt kan till exempel inte efterlikna rovdjurens selektiva jakt och troféjakten saknar all
likhet med hur rovdjuren jagar.

Om inte människan slutar med att förändra landskapen och ekosystemen och slutar med sin hänsynslösa jakt kan följden bli ekologiska kollapser. Vi måste helt enkelt ändra vårt synsätt på naturen, menar forskarna.

Läs mer om senaste forskningen i Våra Rovdjur