Viltförvaltning


Svenska Rovdjursföreningen har frivilliga krafter i många av landets viltförvaltningsdelegationer där vi representerar naturvårdsintresset tillsammans med Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening.

Alla län har en viltförvaltningsdelegation som leds av landshövdingen i länet. Delegationerna beslutar om vägledande riktlinjer för hur vilda djur ska skötas i länet. Där ingår bland annat nivåer av rovdjur.

Det går att läsa förordningen som styr viltförvaltningsdelegationerna här.

Du finner kontaktinformation till våra viltförvaltningsdelegater här.