Förtroendevalda för 2019


Styrelsen

Jan Bergstam ordförande
Karlstad
070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Anna-Karin Lieber vice ordförande
Knivsta
070-466 31 04
anna-karin.lieber@rovdjur.se

Eva Ångström kassör

Stockholm
070-696 24 70
eva.angstrom@rovdjur.se

Cecilia Knezovic sekreterare

Helsingborg
070-441 72 61
cecilia.knezovic@rovdjur.se


Johan Örlander ledamot
Järna
073-678 95 54
johan.orlander@rovdjur.se

Lise-Lotte Norin ledamot
Surahammar
072-240 87 01
lise-lotte.norin@rovdjur.se

Hans Ring ledamot
Nyköping
070-312 85 95
hans.ring@rovdjur.se


Valberedning

Gudrun Lindvall valberedning
Valla
070-664 14 63
gudrun.lindvall@rovdjur.se

Torbjörn Nilsson
valberedning
Karlstad
070-001 85 37
torbjorn.nilsson@rovdjur.se

Göran Lundin valberedning
Skellefteå
0910-39839, 070-325 42 63
goran.lundin@rovdjur.se

Kenth Nauclér valberedning
Täby
070-543 10 99
kenth.naucler@rovdjur.se


Revisorer


Anna-Karin Naucler revisor
Täby
anna-karin.naucler@rovdjur.se

Robert Franzén revisor
Öland
070-496 09 76
robert.franzen@rovdjur.se

Eva Bäckström-Brandt revisor suppleant
Stockholm
070-671 64 16
evabbrandt@gmail.com