Regionalt arbete


Svenska Rovdjursföreningen har frivilliga krafter i hela landet. I nästan alla län finns en regionansvarig. De ansvarar för att sprida information om föreningen och hålla kontakt med andra organisationer och länsstyrelsen i sitt län.

Den regionansvarige är en länk mellan föreningens kansli och medlemmarna. Det är också de regionansvariga som ser till att föreningen deltar i mässor, inventeringar och andra evenemang.

Många medlemmar och andra frivilliga är engagerade i föreningens stängslingsverksamhet, Andra arbetar också ideellt med spårinventeringar, spårkurser och andra utbildningsinsatser.


Vill du också engagera dig i föreningen?

Kontakta ansvarig i din region där du bor!