Om föreningen


Svenska Rovdjursföreningen arbetar för rovdjurens rätt att leva i livskraftiga stammar i naturen. Vi vill öka förståelsen för rovdjuren och göra det lättare för människor och rovdjur att existera sida vid sida.

Föreningen har ett kansli i Stockholm men också frivilliga krafter som verkar i hela landet. Tillsammans jobbar vi för rovdjuren - i möten med människor på mässor och marknader och genom att informera myndigheter och politiker på alla nivåer. Läs mer om vad vi gör här.

Svenska Rovdjursföreningen är remissorgan för regeringen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i frågor som rör rovdjur. Vi är också representerade i Naturvårdsverkets centrala rovdjursråd och i flera av länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer.


Vi är en ideell och politiskt obunden förening, som får allt fler medlemmar.
Genom oss får också den stora opinion som är positiv till rovdjur en röst.

Vi är också aktiva i rovdjursdebatten. Läs mer om vad vi tycker, under pressmeddelanden, debattartiklar och övriga kommentarer.