Naturvårdsintressets

ledamöter i länens
Viltförvaltningdelegationer


I varje län finns en viltförvaltningsdelegation. Dessa delegationer kommer med rekommendationer om hur viltet i länet ska skötas om och inrättades under 2010. Delegationerna representeras av olika intressen, bland annat Friluftsintresset, Jaktintresset och Naturvårdsintresset.
För varje Intresse finns normalt en ordinarie ledamot och en ersättare som båda representerar de organisationer som står bakom respektive intresse.
Naturvårdsintresset har sedan våren 2017 två ordinarie ledamöter och två ersättare för i någon mån jämna ut styrkeförhållandet i delegationerna. Jaktintresset dominerar både möten och rekommendationerna.

Naturvårdsintresset samlar Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen i Sverige och Sveriges ornitologiska förening.
Dessa föreningar lämnar ett gemensamt förslag vilka som ska representera Intresset under mandatperioden.
Här nedan ser du vilka som representerar Naturvårdsintresset i ditt län.
De är grupperade två och två med ordinarie och ersättare.


Norrbotten

Lars Backman - ordinarie
54backman@telia.com
Berth-Ove Lindström - ersättare

berth-ove.lindstrom@rovdjur.se
-
Linda Edin - ordinarie
tavidie@hotmail.com
Karin Fallén - ersättare
karin@fallens.se

Västerbotten

Krister Persson
krister.persson@rovdjur.se
Stig-Olof Holm
stig-olof.holm@emg.umu.se
-
Christer Emilsson

gargbo@gmail.com
Vakant

Västernorrland

Lars Bengtsson
regulus@telia.com
Maria Danvind
maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
-
Wiltrud Daniels

wiltrud.daniels@telia.com
Bengt Allberg
allberg.bengt@outlook.com

Jämtland

Karin Ericson
fornamn.efternamn@rovdjur.se
Per Hedman

permonikahedman@yahoo.se
-

Bengt-Göran Carlsson

bengt-goran.carlsson@naturskyddsforeningen.se

Johanna Johnsson
johanna.johnsson
@rovdjur.se

Dalarna

Asinja Holma
asinja.holma@rovdjur.se
Lennart Embro
lennart.embro@rattvik.se
-
Bisse Falk

bisse.falk@hotmail.com
Richard Holmqvist
holmqvist.richard@gmail.com

Gävleborg

Mattias Degervall
mdpost@spray.se
Per Olof Erickson
perolof.erickson@gavlenet.se
-

Anders Ekholm
awekholm@gmail.com
Stefan Haglund Nordanstig
stefanlh.sh@gmail.com

Uppsala

Sonja Jansson
sonja.e.jansson@telia.com
Vakant
-
Lara Tickle
tickle.lara@gmail.com
Henrik Helde
henrik.helde@sportfiskarna.se

Västmanland

Lennart Waara
lennart.waara@icloud.com
Olov Trosten
olovtr@gmail.com
-
Lise-lotte Norin

lise-lotte.norin@bredband.net
Anna Malmström
anna.malmstrom@live.com

Örebro

Ulf Allvin
allvin.ulf@telia.com
Leif Andersson
leif.andersson57@telia.com
-
Britt Eklöf
britteklof00@gmail.com
Vakant

Värmland

Jan Bergstam

jan@bergstam.com
Göran Fallbråten
goran.fallbraten@telia.com

-
Ann Sjöberg
ann.sjoberg@rovdjur.se
Vakant

Stockholm

Karolina Granath Meszaros
karolina.granath@rovdjur.se
Johan Örlander
johan.orlander@rovdjur.se
-
Sören Lindén
soren.linden@naturfakta.se

Eva Ångström

eva.angstrom@rovdjur.se

Södermanland

Leif Carlsson
mihack11@gmail.com
Marita Teräs
070-866 24 81
marita.teras@rovdjur.se
-
Hans Ring

hans.c.ring@gmail.com
Vakant

Östergötland

Emelie Lindblom
emelie.lindblom@rovdjur.se
Fia Sundin
fiasundin@gmail.com
-
Karl-Olof Bergman
karl-olof.bergman@liu.se
Tommy Eriksson
eriksson.tommy@telia.com

Västra Götaland

Ingegärd Borg Saviharju
ibosav@msn.com
Rolf Edvardsson
rolf.edvardsson@telia.com
-
Ingemar Johansson
ingemar.johansson@hv.se
Erik Vikstrand
erik.vikstrand@navet.com

Gotland

Björn Hjernquist
0498485248@telia.com
Måns Hjerquist
mans.marlo@telia.com

Kalmar

Catharina L. Järnhester
catharina.linell@naturskyddsforeningen.se
Per Ålind
per_alind@hotmail.com
-
Daniel Bengtsson

daniel.bengtsson@birdlife.se
Agne Johansson

helges.glassliperi@telia.com

Jönköping

Lisbeth Carlsson
lissen.carlsson@gmail.com
Bengt Ohlsson
036-14 41 38 - har ingen e-post
-
Kent Öhrn
aquila56@gmail.com
Håkan Söderberg
hakan.soderberg@lantmateritjanster.se

Kronoberg

Monika Bivall
monikabival@hotmail.se
Eva Söderberg
watabaran12@gmail.com
-
Per-Erik Larsson
per-erik.larsson@sodra.com
Leif Blomgren
leif.bo.blomgren@gmail.com

Halland

Anders Wirdheim
anders.wirdheim@birdlife.se
Anders Tullander
anders@tullander.se
-
Vakant

Vakant

Blekinge

Ulf Oscarsson
ulf.oscarsson@home.se
Niclas Wahlgren
wahlgren.niclas@gmail.com
-
Greger Ohlsson
lemontree13@safe-mail.net
Sven-Arne Persson
sven-arne.persson@oktv.se

Skåne

Staffan Åkeby
staffan@akeby.nu
Sophie Ehnbom
sophie.ehnbom@gmail.com
-
Linda Birkeland
linda.birkedal@naturskyddsforeningen.se
Anette Schiemann
aschiem@telia.com


Föreningarnas centrala kontaktpersoner

Birdlife Sverige
Anders Wirdheim
anders.wirdheim@bidrlife.se

Naturskyddsföreningen
Jan Terstad
jan.terstad@naturskyddsforeningen.se

Rovdjursföreningen
Torbjörn Nilsson
torbjorn.nilsson@rovdjur.se

Robert Franzén
robert.franzen@rovdjur.se