Valberedningen 2017 - 2018


Gudrun Lindvall

Valla
gudrun.lindvall@rovdjur.se
070-664 14 63

Torbjörn Nilsson
Karlstad
torbjorn.nilsson@rovdjur.se
070-001 85 37

Göran Lundin
Skellefteå
goran.lundin@rovdjur.se
0910-39839, 070-325 42 63
 
Kenth Nauclér
Täby
kenth.naucler@rovdjur.se
070-543 10 99