Regionansvariga


För medlemmarna i Rovdjursföreningen är de regionansvariga den viktigaste kontaktpersonen på hemmaplan.
Kontakta honom/henne om du vill engagera dig i föreningens aktiviteter eller vill veta mer om vad föreningen gör där du bor.

Skicka gärna din mailadress till Din regionansvarige för snabb information om aktiviteter och annat som är viktigt för arbetet för våra rovdjur.


Länen ligger med sin nordspets från norr till söder.

Norrbotten

William Godin
073-533 75 29
william.godin@rovdjur.se

Västerbotten

Göran Lundin
Skellefteå
070-325 42 63
goran.lundin@rovdjur.se

Jämtland

Info
Jan Bergstam

070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Västernorrland

Info
Jan Bergstam

070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Kontakt
Tryggve Hedtjärn
070-326 34 32
tryggve.hedtjarn@rovdjur.se

Gävleborg

Info
Jan Bergstam

070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Dalarna

Asinja Holma
073-817 95 72
asinja.holma@rovdjur.se

Värmland

Jan Bergstam
Karlstad
070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Uppsala län

Per Axell
Uppsala
076-231 73 35

Västmanland

Info
Jan Bergstam

070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Stockholms län

Elisabet Jonsson
Stockholm
070-438 15 69
elisabet.jonsson@rovdjur.se

Örebro län

Kontakt

Roger Cassman
Nora
070-667 89 90

Södermanland

Niclas Amloh
Oxelösund
072-565 66 46
niclas.amloh@rovdjur.se

Västra Götaland & Halland

Grim Ivarsson
Uddevalla
070-557 62 74
grim.ivarsson@rovdjur.se

Östergötland

Björn Ljunggren
Sturefors
070-528 98 13
bjorn.ljunggren@rovdjur.se

Småland & Öland

Robert Franzén

070-496 09 76
robert.franzen@rovdjur.se

Skåne & Blekinge

Info
Jan Bergstam

070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se