Redaktion Våra Rovdjur


Redaktör & Ansvarig utgivare

Tatjana Kontio

Telefon: 0736-19 72 59
E-post: tatjana.kontio@rovdjur.se

Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen
116 30 Stockholm


Redaktionskommitté

Hans Ring
Anders Bjärvall
Lise-Lotte Norin
Lina Ricklund
Björn Ljunggren
Carl-Gustaf Rosén