Kansliet

Adress
Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen
116 30 Stockholm

Telefon
08-441 41 17

E-post:
info@rovdjur.se

PlusGiro: 1 49 42-7
BankGiro: 5509-3876
Organisationsnr
: 883202-3264


Pressansvariga

Jan Bergstam (ordf)
Karlstad
070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Kansliet

Gunilla Hecktor
08-441 41 17
gunilla.hecktor@rovdjur.se

Butiken

Christina Färnström
0226-193 60, telefontid mån-fre 13.00-14.00
christina.farnstrom@rovdjur.se

Tidningen Våra Rovdjur

Tatjana Kontio
0736-19 72 59
tatjana.kontio@rovdjur.se

Hemsida & Facebook

Jan Bergstam
070-320 64 68
jan.bergstam@rovdjur.se

Nyhetsbrev

Är du medlem och vill ha vårt nyhetsbrev för medlemmar skicka din mailadress till info@rovdjur.se - skriv Nyhetsbrev i ämnesraden. Ange också namn och adress för att vi ska kunna hitta dig i vår medlemsförteckning.