24 oktober
Regionsmöte för Västra Götaland och Halland

Upprop! Vi håller på och bildar en regionsgrupp (RA–grupp) och efterlyser ytterligare intresserade. Gruppen planerar och ansvarar eller delegerar ansvar för aktiviteter i regionen framöver. Vi träffas kanske två gånger per år, i övrigt håller vi mailkontakt.

En första träff är planerad till den 24 oktober i Lindome, Halland. Hör av dig till undertecknad om du är intresserad (grim.ivarsson@rovdjur.se).

Välkommen!

Grim