15 augusti
ÖSTERGÖTLAND: Medlemsmöte i Långbogenreviret

Medlemsmöte i Långbogenreviret. Liksom förra sommaren träffas vi för att prata om nutid, framtid och kanske dåtid med avseende på rovdjurssituationen i Östergötland. Anmälan till Björn Ljunggren, 0705,28 98 13 eller bjorn.ljunggren@rovdjur.se