27 oktober
Höstmötet för Västra Götaland samlas i år i Uddevalla

Höstmöte med Rovdjursföreningen Region Västra Götaland/Halland 

När: 27 oktober kl 09.00 – 17.00
Var: Uddevalla Folkets hus - lokal Fossum.
Vi börjar med Välkomstfika innan Nelly Grönberg från Länsstyrelsen berättar om rovdjurssituationen i Västra Götaland. Flera av länets fasta familjegrupper saknas numera. 
Därefter tar Erold Coleman upp tjuvjakten på våra rovdjur som blivit ett stort problem.
Jan Bergstam, föreningens ordförande, berättar om föreningen nu och i framtiden. Han kommer också att belysa rovdjursläget i Skandinavien.
Eftermiddagen avslutas med diskussion hur föreningen på bästa sätt ska nå ut med bevarandearbetet.
Någon gång runt 12.00 bryter vi för lunchpaus.
Under eftermiddagen kommer samarbetet med föreningen Våre Rovdyr i Norge att diskuteras. Det finns alla anledning att väcka liv i vår "Grensetreff" med utflykter i vårt gränsrevir.

Anmälan till Lorina Stenwall:
lorina.stenwall@rovdjur.se  tel: 070-557 62 74 
Ytterligare information lämnas av Grim Ivarsson:
grim.ivarsson@rovdjur.se, tel: 0522-129 70 

Välkommen!