22 maj
Den biologiska mångfalden i Östergötland

Onsdagen 22 maj är Biologiska mångfaldens dag
som är en viktig dag för allt liv på Jorden

Naturum Tåkern i Östergötland är en av alla de platser i landet som uppmärksammar denna viktiga dag.

På plats är Svenska Rovdjursföreningen för att prata rovdjur som är en mycket viktig del av mångfalden i vår natur.

Föreningen träffar du säkrast mellan klockan 10 och 15

Den biologiska mångfalden
kan liknas vid människans och naturens
immunförsvar. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen
utgör tillsammans två stora hot mot mänskligheten.
En viktig del av bevarandearbetet för biologisk mångfald består av
att övervaka tillståndet i naturen och göra en bedömning av hur
livskraftiga olika arter och naturtyper är på lång sikt; det vill säga
om de har gynnsam bevarandestatus.
Detta redovisas vart sjätte år till EU för de 166 arter och 89 naturtyper i Sverige som omfattas av direktivet. Resultatet kan liknas vid en sorts hälsoundersökning av den biologiska mångfalden i den svenska naturen.

Har du inte besökt Naturum Tåkern tidigare kan det vara en bra anledning att kombinera en utflykt dit denna dag.
Så här beskriver sig Naturum: "Naturum Tåkern är Sveriges vassaste naturum vid fåglarnas sjö Tåkern och är en port till naturen och kulturen i Tåkernbygden och är tillgängligt för alla. Naturum är en unik byggnad, ritad av Wingårdhs arkitekter och helt klädd av vass."

Välkommen att prata biologisk mångfald