Vargbajs som DNA-märks är det säkraste sättet att räkna antalet vargar i en population anser inventeringsexperter. Efter devisen en bajs en varg.

Omräkningsfaktorn – vetenskap som blivit en skitsak

I dag måndag var det meningen att Naturvårdsverket skulle berätta vilken nivå den framtida omräkningsfaktorn för varg skulle hamna på. Det blev ingen ny siffra, tio gäller fortfarande. Men det sista är inte sagt i denna långa vetenskapliga process vars slutresultat torde ligga någonstans mellan åtta och tio.
Läs mer

Antal rovdjursangrepp på tamdjur 1997-2018

Antalet vargangrepp på får halverades på ett år

Vargarna i landet visar under senare år att de långt ifrån är ett hot mot landsbygden. Vargen påstås i vissa kretsar utarma landsbygden. Antalet angrepp på tamdjur har under de fem senaste åren sjunkit kraftigt. 2014 låg vargen bakom 70 angrepp på framför allt får, som är det tamdjur det handlar om när varg och tamdjur diskuteras.
 Förra året 2018 var antalet angrepp nere på 15 i hela landet vilket är mindre än hälften av antalet angrepp 2017.
Läs mer

Löpblod i snön under januari februari är ett gott tecken för att det kan vara valpar på gång senare i vår.

Varginventeringen: 29,5 svenska familjegrupper är nu säkrade

Uppdaterad 30 mars - En dag återstår av vinterns varginventering. Just nu är 53 revir säkrade - i 29,5 finns svenska familjegrupper, i 20 svenska revirmarkerande par.
 Sju av de 53 reviren korsar riksgränsen till Norge. Norsksvenska revir räknas med 0,5 till respektive land, sju gränsrevir ger 1,5 familjegrupper och två revirmarkerande par till Sverige, och samma till Norge. För att nå upp till en vargpopulation med gynnsam bevarandestatus, Gybs, måste det finnas minst 30 familjegrupper som tillhör Sverige. Just nu saknas en halv familjegrupp.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund