Foto: Rolf Nyström

Namninsamling mot licensjakt på varg

Skriv under för att stoppa licensjakten på den starkt hotade vargen. Visa politikerna att du tycker att vargens långsiktiga överlevnad är viktig! Namnunderskrifterna kommer att lämnas till regeringen för att visa folkets stöd för att bevara tillräckligt med varg i Sverige.
Läs mer

Varg i hägn. Foto: Rolf Nyström

Ursprunget för den skandinaviska vargstammen kartlagt igen

Ännu en gång har det bekräftats att de skandinaviska vargarna har sitt ursprung från vargar som vandrat in från Finland. Nu har bioinformatikern Linnea Smeds och professor Hans Ellegren, båda på Uppsala universitet, undersökt allt dna – hela genomet – från mer än 200 vargindivider.
Läs mer

Varg i hägn. Foto: Peter W. Eriksson

Svenska Rovdjursföreningen överklagar licensjakten på varg 2021

Länsstyrelserna i Värmlands län, Gävleborgs län, Örebro län och Västmanlands län har nyligen beslutat om licensjakt på sammanlagt 24 vargar. Nu har Svenska Rovdjursföreningen överklagat samtliga dessa beslut till Förvaltningsrätten i Luleå, som är den domstol som numera prövar alla mål om vargjakt i första instans.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund