14 vargar skjutna i Jämtland sedan 1 oktober

I går måndag sköts en varg på skyddsjakt på Handödalens renmarker i Jämtland. Det innebär att 14 vargar nu skjutits i Jämtland, eller om man vill inom södra renskötselområdet, denna vinter.
Läs mer

97 rovdjur har funnits på renskötselns önskeslista i Jämtland denna vinter

97 rovdjur har sedan 1 oktober i höstas funnits på de 50 skyddsjaktsansökningar som renskötseln i Jämtland lämnat in till Länsstyrelsen i länet. Det handlar om varg, järv och lodjur. Av de 50 ansökningarna har 38 bilfallits.
Läs mer

Vid utgången av v6 har 329 unika DNA-prov bokförts.

329 unika vargindivider hittills i spillningsinventeringen

Vid utgången av vecka 6 - 9 februari - hade 329 unika DNA-vargar inventerats- Observera att i siffran 299 finns drygt 10 kända döda vargar, som skall räknas av för ett nettoresultat. Spillningsinventering som pågår hela vintern handlar om att räkna antalet enskilda vargar med hjälp av DNA. Flera DNA-träffar från samma varg blir aldrig mer än en (1) varg.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund