Vid utgången av v2 hade 299 unika DNA-prov bokförts.

299 unika vargindivider hittills i spillningsinventeringen

Vid utgången av vecka 2 - 12 januari - hade 299 unika DNA-vargar inventerats- Observera att i siffran 299 finns drygt 10 kända döda vargar, som skall räknas av för ett nettoresultat. Spillningsinventering som pågår hela vintern handlar om att räkna antalet enskilda vargar med hjälp av DNA. Flera DNA-träffar från samma varg blir aldrig mer än en (1) varg.
Läs mer

14 lodjur ska tillfredsställa jägarnas marsjakt på lodjur. Foto. Hans Ring

14 lodjur skall skjutas i tre län i södra Sverige

Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kalmar har har fattat beslut om licensjakt på tillsammans 14 lodjur i vinter. Östergötland har beslutat om fyra, Jönköping två och Kalmar åtta lodjur för sina respektive licenser. Naturvårdsintresset i Viltförvaltningsdelegationerna i de tre länen motsätter sig all licensjakt på lodjur.
Läs mer

Minst fyra invandrarvargar i Skandinavien just nu

Tre olika finska hanvargar finns nu i området runt Arvidsjaur i Norrbotten. Samtliga har säkrats med DNA-prov. De tre går inte tillsammans utan rör sig var för sig i området.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund