Vilt lodjur i Uppland. Foto: Rolf Nyström.

Varför licensjakt på lodjur?

Svenska Rovdjursföreningen ber länsstyrelser att inte besluta om licensjakt efter lodjur 2022 i ett öppet brev till landshövdingar. Under flera år har skadorna på skogen och för lantbrukarna förvärrats på grund av ökade klövviltstammar. Antal trafikolyckor med klövvilt har också ökat markant. Lodjuret är en utmärkt predator på rådjur men även på dovhjort och kalvar av kronhjort. Mot den bakgrunden anser vi att jakt på lodjur är kontraproduktivt och oansvarigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och bryter dessutom mot EU:s Art- och habitatdirektiv.
Läs mer

Finskrysk varg fotograferad från gömsle. Foto: Günter Lenhardt

Svenska Rovdjursföreningen har överklagt licensjakten på varg i alla revir för 2022

En stor majoritet av svenska folket är positiva till att det finns varg i Sverige, ändå beslutas det om licensjakt när andra länder med mycket mer varg avskaffar jakten. Bara i år har Spanien och Slovakien förbjudit jakt på varg. Den svenska vargjakten är också oförenligt med våra förpliktelser gentemot EU där varg är klassad som en strikt skyddad art. Det kommer dessutom turister från hela världen till Sverige för att få lyssna på vargar med våra prisbelönta turistföretagare. Därför överklagar vi licensjakten på varg.
Läs mer

Montering av rovdjursavvisande stängsel i Siggeforareviret. Foto: Petter Berndtson.

Paus för gratis rovdjursavvisande stängsel i Siggeforareviret

Erbjudandet om att föreningen står för extrakostnader vid montering av rovdjursavvisande stängsel har varit en formidabel succé. Hela tio gårdar har hört av sig om hjälp. Nu måste vi göra halt här för att pengarna ska räcka till alla tio gårdar. Det har varit ett lyckat samarbete mellan medlemmar, stängslingsansvarig och djurägare. Erbjudandet kan eventuellt återtas senare om det finns pengar kvar.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund