Ett typiskt habitat som vargar väljer för sitt revirliv. Långt från folk och fä. Just i det här området i mellersta Värmland har det regelbundet funnits vargfamilj sedan decennier.

Antalet vargar endast tre familjer över miniminivån

När inventeringen av vinterns vargfamiljer till slut hade dubbelkollats och kollats igen stannade det officiella antalet helsvenska familjegrupper på 34, vilket motsvara 340 vargar med nuvarande omräkningsfaktor 10. Till detta ska läggas hälften - 2,5 alt 25 - av de fem familjegrupper som lever över gränsen till Norge. Detta ger en svensk population på 36,5 familje-grupper, eller 365 vargar.
Läs mer

Naturvårdsverket har tillsammans med landets länsstyrelser tagit fram miniminivån för landets björnpopulation. Det ska finnas minst 1 400 björnar. Alltså hälften av dagens population som ligger på cirka 2 800 björnar. Miniminivån gäller fram till början a

Naturvårdsverket beslut gäller under fem år - Minst 1 400 björnar skall finnas i Sverige

Naturvårdsverket har tillsammans med landets länsstyrelser tagit fram miniminivån för landets björnpopulation. Det ska finnas minst 1 400 björnar. Fallhöjden från dagens population som ligger på cirka 2 800 björnar är för tillfället betryggande. Miniminivån gäller fram till början av april 2025. Se även miniminivåer för övriga stora rovdjur.
Läs mer

Rekommendationer är till för att följas anser styrelsen för Svenska Rovdjursföreningen och stoppar det planerade Årsmötet i vår. I augusti görs ett nytt försök att genomföra det.

Rovdjursföreningens årsmöte i Stockholm är inställt tills vidare

Den accelererande Coronapandemin stoppar Rovdjursföreningens Årsmöte lördag 28 mars. Styrelsen har med hänvisning till den senaste tidens oroande utveckling av pandemin sett sig tvingade att flytta Årsmötet. Till exempel har vårt grannland Finland infört stopp för sammanslutningar med mer än tio deltagare.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund