Lodjursjakt trots att det saknas familjegrupper

2013-03-04 |

Det saknas 43 lodjursfamiljer. Ändå tillåter Naturvårdsverket jakt på 40 lodjur under mars, skriver Jan Bergstam och Ylva Lindberg.

I vinter får 102 lodjur får skjutas i Sverige – 40 av dessa inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Värmland ingår. Här får sex lodjur skjutas trots att länet hade endast sex egna föryngringar vid senaste inventeringen. Första helgen i mars börjar jakten som pågår hela månaden.

Naturvårdsverket har bestämt att det ska finnas 137 familjegrupper, hona med ungar, i mellersta området. Vid senaste inventeringen fanns endast 94. Det saknas alltså 43 lodjursfamiljer. Ändå tillåter Naturvårdsverket jakt på 40 lodjur under mars. Länen som ingår i mellersta förvaltningsområdet har själva fördelat de 40 lodjuren mellan sig så här: Stockholm 2, Uppsala 10, Västra Götaland 4, Värmland 6, Örebro 6, Västmanland 2, Dalarna 4 och Gävleborgs län 6.

I Jämtland har länets Viltförvaltningsdelegation tagit sitt ansvar för den vikande lostammen i sitt län och ställt in all lodjursjakt i vinter. Det har jagats hårt under senare år och nu fattas sju familjegrupper upp till miniminivån som skall ligga på 19 grupper. Även i Västernorrland har det dragits ner kraftigt på årets lojakt. Förra året hade man 18 på licensen i år endast sju.

I mellersta förvaltningsområdet borde Naturvårdsverket och respektive Viltförvaltningsdelegation tagit ett liknande jaktstopp som Jämtland för att återställa lodjursstammen. Men här tillåts jägarorganisationerna få så starkt inflytande på de regionala besluten att tilldelningen handlar mer om jakttillfällen på lodjur än att återupprätta en vikande lostam.

För att få så många jakttillfällen som möjligt försöker jägarorganisationerna i Mellansverige påvisa att lostammen växt sig så stor att rådjursstammarna är hotade. Det finns ingen trovärdig avskjutningsstatistik för rådjur som visar att detta skulle vara sant. Tvärtom visar statistik över antalet trafikdödade rådjur att stammen är konstant eller ökar, på en del håll mycket kraftigt.

Lodjur är vårt mest anonyma rovdjur. De syns nästan aldrig och gör väldigt lite skada på våra tamdjur. 2011 fanns drygt 225 000 får i Mellansverige – 85 angreps av lodjur. Lo äter huvudsakligen rådjur, hare, skogsfågel och i norr renar. Lo klassas som nära hotad i rödlistan över hotade arter. Lo jagas under sin brunstperiod i mars. Alla lodjur får skjutas, även lomamma med ungar.

Jan Bergstam
Regionansvarig Värmland, Svenska Rovdjursföreningen

Ylva Lindberg
Styrelsen, Svenska Rovdjursföreningen

Gå till arkivet