Vargstammen är för liten och för isolerad

2017-01-27 |

I Sverige finns över 300 000 älgar, över 100 000 vildsvin, över 100 000 rävar – och omkring 300 vargar. Vargpopulationen är alltså en liten djurpopulation. Och vargarna är extremt hårt inavlade – inaveln är i genomsnitt lika stark som när man parar syskon med varandra.

Att inaveln blivit så hård beror på att vargpopulationen härstammar från få individer, att den varit liten under lång tid, och att nya, obesläktade vargar alltför sällan kommit in i populationen. Och problemet med för lite invandring kvarstår. Det är alldeles för långt från den finska vargpopulationen till den skandinaviska, och de flesta vargar som kommer in i norra Sverige dödas eller förolyckas innan de haft en chans att träffa inhemska vargar, bilda par och föröka sig.

En djurpopulation som är så liten, så inavlad och så pass isolerad är väldigt känslig. Det är därför som flera miljöorganisationer har engagerat sig så mycket för att försöka stoppa licensjakten efter varg.

Det skriver Svenska Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson i en artikel i tidningen Syre.

 

Gå till arkivet