Tror justitiedepartementet att jägare är de enda människor som vistas i skogarna?

2017-09-11 |

Den kritiska frågan ställer Svenska Rovdjursföreningen i ett yttrande till departementet.

Bakgrunden är att justitiedepartementet skickat ut en utredning om en ny kamerabevakningslag på remiss, men remissen har inte skickats till några naturvårds- eller friluftsorganisationer annat än jägarorganisationer.

Förslagen i utredningen innebär bland annat att det varken skulle behövas tillstånd eller anmälan för att sätta upp kameror vid åtlar (döda djur eller andra födoämnen som läggs ut för att locka andra djur).

En sådan förändring skulle i hög grad underlätta illegal jakt på rovdjur. Den skulle också innebära att om någon vill kameraövervaka ett naturområde, på ett sätt som annars skulle vara olagligt, kan personen lätt göra det lagligt genom att lägga ut åtlar vid kamerorna. På det viset hotar förslaget även integriteten för andra människor som vistas i skog och mark.

- Hittills har tjuvjakten på rovdjur mest skett genom spårning i snö. Då finns det åtminstone en chans att brottslingarna själva lämnar spår i snön som kan göra att de blir upptäckta. Men med åtelkameror blir det oerhört mycket lättare att bedriva tjuvjakt när det inte finns snö, och risken för upptäckt blir då ännu mycket mindre än den varit förr. Genom att lägga ut åtlar och sätta upp kameror, som tar bilder när något rör sig och skickar bilderna till en telefon, kan en tjuvjägare få veta direkt när ett rovdjur besöker någon av åtlarna, och kan då ta sig dit snabbt och släppa en eller ett par hundarsom spårar upp djuret, förklarar Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

I yttrandet påpekar Rovdjursföreningen också att åtelkameror redan har använts i den nyligen avslöjade jaktbrottshärvan i Norrbotten.

Dokument för nedladdning

SRF yttrande om SOU 2017_55 En ny kamerabevakningslag.pdf

Gå till arkivet