SRF försvarar internationella regler som skyddar rovdjuren, och ifrågasätter miljonrullningen till Jägareförbundet

2017-06-02 |

Det behövs internationella överenskommelser och internationella lagar som skyddar mångfalden av vilda djur. Och Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag är en otidsenliga´kvarleva från 1930-talet.

Mångfalden av vilda djur är mänsklighetens gemensamma arv. Hur vi förvaltar det arvet är mänsklighetens gemensamma angelägenhet. Det är inte okej att ett land eller ett folkslag utrotar arter från sitt område som naturligt hör hemma där, eller jagar en art så att den blir så fåtalig att den inte är långsiktigt livskraftig. Det behövs internationella överenskommelser och internationella lagar som skyddar mångfalden. Därför är det bra att EU har lagar som skyddar bland annat de stora rovdjuren.Det förklarar två företrädare för SRF i en debattartikel i Dala-Demokraten.

I artikeln ifrågasätts också Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag. Ett skäl är det otidsenliga i hela upplägget - att staten pekar ut en viss organisation och ger den ett omfattande och välbetalt uppdrag, utan någon normal upphandling. Ytterligare skäl är att Jägareförbundet inte gör tillräckligt för att stävja den illegala jakten, samt att en del av medlen går till ett informationsarbete som skulle kunna bedrivas bättre av organisationer med naturvård som huvudinriktning.

Läs hela artikeln här

Gå till arkivet