Licensjakt på varg - onyttig och olaglig

2016-12-23 |

Licensjakterna på varg har inte gjort någon nytta. De har inte märkbart minskat angreppen på tamdjur – eftersom jakten till stor del riktas mot andra vargar än de som angripit tamdjur. Och vi ser inga tecken på att licensjakterna skulle ha förbättrat acceptansen för vargen, i de kretsar där acceptansen är bristfällig.

Enligt art- och habitatdirektivet ska vargen vara strikt skyddad. Undantag från skyddet får bara ges om det inte försvårar att arten uppnår och upprätthåller gynnsam bevarandestatus. Licensjakt försvårar för vargen att uppnå gynnsam bevarandestatus, eftersom den motverkar vargens ökning i antal och utbredning. Redan av den orsaken är licensjakten olaglig.

Det har Svenska Rovdjursföreningen förklarat i debattartiklar i flera dagstidningar under hösten, till exempel i Dala-Demokraten:


http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/stoppa-cirkusen-kring-licensjakten-pa-varg

Gå till arkivet