100 000 kr i belöning för tips om tjuvjakt

2017-04-07 |

En skjuten varg hittades dumpad i Västerdaläven förra året. En av flera uppmärksammade tjuvjakter under senare år. Bild: Polisen

100 000 kr i belöning.
Så mycket får den som lämnar uppgifter om
tjuvjakt på varg, björn, lo eller järv, någonstans i Sverige, som leder fram till fällande dom.
Belöningen kommer att betalas ut av Svenska Rovdjursföreningen - men inte ur egen kassa: föreningen är mellanhand för en anonym värmlänning, som efter det senaste årets tjuvjakter på varg anser att nu får det vara nog.

- Jag vill bara att tjuvjägarna ska försvinna, och att vargarna ska få
överleva, säger personen som skänkt pengarna till belöningen.
Det som fick värmlänningen att skänka pengarna till belöningen var
nyheten tidigare i år att skogarna i norra Värmland öster om Klarälven åter var
tomma på vargrevir.
Och faktum är att inte bara detta område är tömt på varg. Hela norra
och västra Dalarna saknar vargrevir - ett område som tillsammans med norra
Värmland torde vara det bästa området i landet för vargar att leva i.
Och att det förekommer tjuvjakt behöver ingen tvivla på. Det finns
säkra bevis och tecken på flera tjuvjakter på stora rovdjur under senaste året.

Exempel på det är:

Varg från Kroppefjäll i Dalsland hittad inrullad i presenning med tyngder på botten i Gullmarsfjorden.

Varg från Närsenreviret i västra Dalarna hittad i ränsgallret i Eldsforsen.

Järv som körts ihjäl med snöskoter hittad vid Flakberget i Gällivare.

Blodpöl efter DNA-säkrad vargtik hittad i nya reviret Säxen öster om Malung.

Varg som sköts i skyddsjakt i Idre visade sig ha blyhagel i huvudet.

Varg skjuten under licensjakten i Brattfors i Värmland hade gammal skottskada.

I tisdags anhölls fyra personer i Hälsingland misstänkta för tjuvjakt
på stora rovdjur. I fjol anhölls fem personer i Norrbotten misstänkta för samma
sak.
- Det är positivt att några har blivit gripna, men de flesta förövare
är på fri fot, och vi hoppas att belöningen ska bidra till att ytterligare
några åker fast, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska
Rovdjursföreningen.
- Och framför allt hoppas vi att belöningen ska ha en avskräckande effekt, så att människor som är i riskzonen till att begå brott tänker sig för en extra gång och låter bli.

Dokument för nedladdning

Beloning _villkor.pdf

Gå till arkivet

Svar på debattartikeln med rubriken:

”Rovdjuren har bättre skydd än oss samer”


Rovdjuren i skottgluggen,igen!

Tvåpartiledare i Sametinget tillika renägare anklagar miljöpolitiken, läsfredningen av stora rovdjur, för att hota de svenska samernas ställning somurfolk. Det ”röda skynket” de ser framför sig består i att vi som nation haråtagit oss att upprätthålla den biologiska mångfalden och säkra långsiktigtlivskraftiga bestånd av björn, järv, lo och varg.
Alla fyra är som topprovdjur nyckelarter i fungerande ekosystem.
För sin argumentation använder de sig av resultatet av genomförda studier i tvånorrbottniska skogssamebyar som visar att björnar kan döda många renkalvarunder kalvarnas första levnadsmånad. Resultaten i den studien är tydliga, enstor andel nyfödda renkalvar dödades av björnar.
Vad skribenterna inte nämner är att studien genomförts i två skogssamebyar därbjörntätheten var erkänt hög och i kalvningsområden som inte utgör dennaturliga miljön för flertalet andra samebyar i landet.
Den miljön utgörs istället av kalfjällsområden där rovdjur och då särskiltbjörn förekommer glest, om än alls. Detta var den nu domesticerade renen,fjällvildrenens strategi för att undkomma rovdjur i samband med kalvning,fjällsamebyarna, som finns från Treriksröset i norr till Idre i söder utnyttjarjust detta förhållande även idag och drabbas följaktligen i mindre grad avförluster till rovdjur på sina kalvningsland.

Attuppnå och upprätthålla livskraftiga bestånd av stora rovdjur kräver enanpassning till nya förhållanden jämfört med den tid, då de var utrotade ellergränsade till utrotning. En sådan anpassning är för skogssamebyar medbjörnförekomst, att låta renarna kalva i hägn.
I den studie som omnämns ovan visar resultatet av kalvning i hägn att förlustenav renkalvar som tas av björn närmar sig noll. För att vi i Sverige skall uppnåde mål för biologisk mångfald som vi och de flesta av världens länder beslutatkrävs att vi alla samarbetar och att även de areella näringarna aktivt bidrar.
Renskötsel bedrivs enligt Sametinget idag på mer än halva landets yta. För attmildra konflikten mellan rovdjursförekomst och rennäring finns redan betydandeekonomiska bidrag för skadeförebyggande åtgärder och ersättningssystem. Det ärdå bättre att utveckla dessa och anpassa dem så att de överensstämmer mednyvunnen kunskap. Miljöpolitik hotar inte urfolk.


Jan Bergstam
Ordförande
Svenska Rovdjursföreningen