Vargjaktens 14 dag i Sverige och Norge - hittills är 33 vargar skjutna

2018-01-05 |

De fem revir som det licensjagas varg i mellan 2 januari och 15 februari. I två områden är jakten avslutad.

Jakten i norska ulvesonen är över. Alla 16 vargarna på licensen i reviren Osdal och Julussa är döda. Jakten inleddes 1 januari.
Dagen efter startade licensjakten i fem svenska revir. Till och med i går söndag 11 januari har 11 vargar skjutits.
Jakten är över i Gävleborg och Dalarna.

Utöver de 16 vargar som fick dödas inom norska ulvesonen är det också jakt strax utanför zonen på 12 vargar. Den jakten inleddes redan 1 oktober och sex av dessa är redan döda sedan den sjätte sköts förra helgen.
I övriga Norge är det jakt i vinter på ytterligare 14 vargar.
Det handla alltså om en licensjakt i Skandinavien på totalt 64 vargar.
Eftersom 63 kända vargar i Sverige är skjutna eller har dött av annan anledning under hela 2017 innebär det att den totala legala dödligheten i Skandinavien under 13 månader räknat från 1 januari 2017 är minst 127 vargar.
Och då saknar vi ändå de vargar som skjutits i Norge i licens- och skyddsjakter eller dött av annan anledning mellan 1 januari till 30 september under förra året.
En så omfattande jakt som pågår i vinter trots hög dödlighet under förra året känns inte genomtänkt för en rödlistad art, vilket den är även i Norge.
Känns mer som en massaker på en hotad art snarare än en försiktig förvaltning.
Reviren i vilka jakten pågår i Sverige är Vimyren - Värmland, Flaten - Dalarna, Kindla - Örebro län, Kölsta - Västmanland och Nyskogen - Gävleborg.

Jakten per revir och områden
Revir - antal skjutna (licensen) - Kommentar
Vimyren - 2 (6) - Varav en vid besiktningen upptäcktes ha lindrig skabb.
Kindla - 0 (2) - Finns inga kända vargar och således inget som kan betecknas som revir
Flaten - 6 (6) - Jakten avslutad. Enligt uppgift från jägare ska det finnas ytterligare vargar i området. Bland dessa en varg med skabb.
Kölsta - 1 (6) - Påskjuten
Nyskogen - 2 (2) Jakten avslutad
Ulvesonen - 16 (16) - Två vargar har skadeskjutits, den ena gick flera timmar skadad innan den återfanns död. Den andra skadesköts förra helgen och sköts först efter ett dygn.
Utanför ulvesonen - 6 (12) - Jakten har pågått sedan 1 oktober
Övriga Norge - 0 (14) -

Uppdateras...

Gå till arkivet