Jakten på Tåssåsenvargen får fortsätta

2019-10-15 |

Förvaltningsrätten i Luleå avfärdar Rovdjursföreningens överklagan på den beslutade skyddsjakten på Tåssåsens åretruntmarker i Oviksfjällen.
Också Jaktkritikerna och Nätverket Lo & Varg hade förgäves överklagat Länsstyrelsen i Jämtlands beslut.

Samtliga som klagat framhöll att den svenska vargpopulationen för
närvarande inte har gynnsam bevarandestatus och därför är varje varg i
populationen viktig. Inte heller vet man med hjälp av DNA om vargen är en viktig invandrad varg från Finland.
Rovdjursföreningen påpekade i sin överklagan att för att skyddsjakt ska kunna ges måste den aktuella vargen vara klart och tydligt identifierad. Vilken varg som dödat de fem renarna i Oviksfjällen är inte fastlagt.
Vargen kan därför vara en helt "oskyldig" varg menar
föreningen.
I jaktbeslutet har Länsstyrelsen gjort bedömningen att samtliga förutsättningar för skyddsjakt på vargen är uppfyllda.
Förvaltningsrätten går på samma spår och menar att en varg i området sannolikt medför risk för allvarlig skada. Tillåts den vara kvar kommer situationen att förvärras.
Jakten får pågå till 20 oktober.

Gå till arkivet