Föreningsdokument


Årsmötet 2015

Stadgeändringar förslag_1-2 (Öppna med pdf-läsare)

Årsmöte 2014

Motion (Pdf-fil)

Stadgeändringar (Öppna med pdf-läsare)

Verksamhetsriktlinjer 2014-2016 tas upp muntligt på årsmötet.

Verksamhetsberättelser

Här kan du se i detalj vad som årligen skett i föreningen

Verksamhetsberättelse 2015 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2014 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2013 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2012 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2011 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2010 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2009 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2008 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2007 - öppnas med pdf-läsare

 

Stadgar

I stadgarna står hur verksamheten i föreningen ska bedrivas.
Nuvarande stadgar gäller från 26 april 2014.

Stadgar 2014