FöreningsdokumentVerksamhetsberättelser

Här kan du i detalj följa vad som skett i föreningen sedan 2007

Verksamhetsberättelse 2016 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2015 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2014 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2013 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2012 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2011 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2010 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2009 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2008 - öppnas med pdf-läsare

Verksamhetsberättelse 2007 - öppnas med pdf-läsare

Stadgar

Nuvarande stadgar - öppnas med pdf-läsare
I stadgarna står hur verksamheten i föreningen ska bedrivas.