Föreningsdokument


Årsmöte 2014, handlingar

Motion (Pdf-fil)

Stadgeändringar (Pdf-fil)

Verksamhetsriktlinjer 2014-2016 tas upp muntligt på årsmötet.

Verksamhetsberättelser

I verksamhetsberättelsen för varje år kan du se i detalj vad som skett i föreningen under året.

Verksamhetsberättelse 2013 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2012 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2011 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2010 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2009 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2008 (Pdf-fil)

Verksamhetsberättelse 2007 (Pdf-fil)

Stadgar

I stadgarna står hur verksamheten i föreningen ska bedrivas. Nuvarande stadgar gäller från 26 april 2014.

SRFs stadgar reviderade 2014 (Pdf-fil)