Kansliet

Adress
Svenska Rovdjursföreningen
Masthamnen
116 30 Stockholm

Telefon
08-441 41 17

E-post:
info@rovdjur.se

PlusGiro: 1 49 42-7
BankGiro: 5509-3876
Organisationsnr
: 883202-3264


Pressansvariga

Torbjörn Nilsson (ordf)
Karlstad
070-001 85 37
torbjorn.nilsson@rovdjur.se

Kansliet

Gunilla Hecktor - Administration
08-441 41 17
gunilla.hecktor@rovdjur.se

Butiken

Christina Färnström - Ansvarig
christina.farnstrom@rovdjur.se

Tidningen Våra Rovdjur

Tatjana Kontio - Redaktör
0736-19 72 59
tatjana.kontio@rovdjur.se