19 maj
Biologisk mångfald även i Linköping

Rovdjursföreningen kommer i år att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.
Och det gör vi redan 19 maj med en informationsmonter i Sankt Larsparken i Linköping.
Vi kommer att informera om vad biologisk mångfald innebär för vår natur och våra livbetingelser, sälja böcker, mjukisdjur etc samt även värva medlemmar.

Tid: 19 maj 10-14
Var: Sanlt Larsparken i Linköping

Vi samverkar med Naturskyddsföreningen, Östergötlands ornitologiska förening (ÖGOF) och Linköpings universitet.

Välkommen