Omslaget till Naturvårdsverkets skrift om den nya Viltstrategin

Natuvårdsverket lägger strategi för en utvecklad jakt i Sverige

Positiv strategi utvecklar svensk viltförvaltning skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande som handlar om den vision och strategi som tagits fram sedan i våras. Förhoppningen är att Strategin ska utveckla jakt- och viltområdet i Sverige.
Läs mer

De beslutade jakterna på varg sedan 2010 strider systematiskt mot EUs habitatdirektiv hävdar EU-kommissionen och skriver för andra gången ett motiverat yttrande till den svenska Regeringen.

EU uppmanar Sverige att anpassa vargförvaltningen till EU:s lagar

Om två månader måste Sverige komma med en godtagbar förklaring till varför vi ännu inte sett till att våra vargar har en gynnsam bevarandestatus.
Läs mer

Lodjuret är sedan flera år Rödlistad som en Nära hotat art. Nu har lon hamnat på nivån Sårbar vilket är nivån under Starkt hotad.

Var med och påverka: - Fyll i EUs enkät om Art- och habitatdirektivet!

Var med och påverka, fyll i EUs enkät som ska visa om dagens Art- och habitatdirektiv fortfarande är ändamålsenliga. Art- och habitatdirektivet är EUs naturvårdslagstiftning.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund