SRF överklagar lodjursjakten i sex län

Svenska Rovdjursföreningen överklagar besluten om licensjakt efter lodjur i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands, Värmlands och Västra Götalands län.
Läs mer

SRF kräver utvärdering av fångstredskap och förbud mot snaror

Användningen av fångstredskap måste utvärderas, med inriktning att antalet godkända fångstredskap ska minskas. Det skriver Svenska Rovdjursföreningen i ett yttrande om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om användandet av fångstredskap.
Läs mer

Det finns en miniminivå för vargpopulationen i landet. Flera länsstyrelser följer inte dessa beslutade nivåer.

SRFs ordförande om vargjakten: - Ett olyckligt och förvånande beslut...

Vinterns licensjakt stoppas inte. Högsta förvaltningsdomstolen avfärdar kravet på inhibition av jakten som Was begärt tillsammans med sin överklagan. Domstolen anser även att det var fel av Kammarrätten i Göteborg att stoppa jakten i januari 2016.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund