Guillaume Chapron på vargmärkning.

Regeringen missbrukar forskares resultat för att kunna licensjaga varg

- Svenska politikers missbruk av vargforskning borde vara en varning till alla vetenskapsmän som sysslar med biologisk mångfald. Den salvan avlossar den franske forskaren Guillaume Chapron, docent vid Grimsö forskningsstation, SLU, i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature.
Läs mer

Lopopulatiomnen i landet ligger under miniminivån trots att Naturvårdsverket justerat ner nivån att anpassa till antalet.

Lostammen halverades på tre vintrar - nu ställs all jakt in

Lodjursstammen har sedan vintern 2010/2011 halverats. Då fanns mellan 1 400 och 1 900 lodjur i hela landet. I dag finns inte lodjur så det räcker ens till nya miniminivån på 870 djur, vilket motsvara 147 familjegrupper - lohona med unge/ungar.
Läs mer

Kameru Vella lovar att hålla ett öga på licensjakten

EU tvekar inte att vidta åtgärder om vargjakten inte följer lagen

Karmenu Vella, ansvarig för miljö- och fis­ker­i­frå­gor på EU-kom­mis­sio­nen, har skickat ett skarpt formulerat svar på ett brev från Svenska Rov­djurs­för­e­ning­en, WWF och Na­tur­skydds­för­e­ning­en. I brevet till EU uttrycker föreningarna sin oro över den planerade vargjakten i januari.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund