Tror justitiedepartementet att jägare är de enda människor som vistas i skogarna?

Den kritiska frågan ställer Svenska Rovdjursföreningen i ett yttrande till departementet. Bakgrunden är att justitiedepartementet skickat ut en utredning om en ny kamerabevakningslag på remiss, men remissen har inte skickats till några naturvårds- eller friluftsorganisationer annat än jägarorganisationer.
Läs mer

Låt Värmlands björnhonor vara i fred!

- Låt Värmlands björnhonor vara i fred! Avlys björnjakten i nordligaste Värmland! Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska rovdjursföreningen.
Läs mer

Även om ett rovdjur som dyker upp på en samebys marker dödas i skyddsjakt utgår ersättning för förekomst.

Rovdjursersättningar förödande för rovdjuren i Sapmi

Rovdjursföreningens Robert Franzén har sammanställt nedan promemoria som är underlag till den artikel som han publicerar i tidningen Våra Rovdjur som kom ut i dagarna. Promemorian är en sammanställning och granskning av främst Sametingets senaste tio årsredovisningar. Utöver detta har kompletterande uppgifter begärts och erhållits från Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Andra informationskällor är Naturvårdsverket, Viltskadecenter vid SLU, Rovdata, Rovbase, Statens Veterinärmedicinska Anstalt med flera och myndigheternas hemsidor.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund