Antalet vargar tangerar miniminivån - kraftig minskning senaste året

Som Rovdjursföreningen flera gånger påtalat har antalet vargar minskat i landet. När nu de officiella siffrorna kommer visar det sig att antalet minskat med minst 75 vargar. Och då är att notera att licensjakten inte blev så omfattande i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet som var planerat av berörda länsstyrelser.
Läs mer

SRF kommenterar: - Provocerande att lagstiftningen anpassas till jägarorganisationernas önskemål

- Det är tråkigt och provocerande att regeringen ytterligare anpassar lagstiftningen om licensjakt på varg till jägarorganisationernas önskemål. Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, som kommentar till regeringens beslut i torsdags om ändringar i jaktförordningen.
Läs mer

Hit till Förvaltningsrätten ska alla överklagande om jakt på de stora rovdjuren skickas från 20 juni i år.

Förvaltningsrätten i Luleå får ensamt ansvar för de stora rovdjuren

Regeringen beslutade i går att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå. Beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Naturvårdsverket finns inte längre med i överprövningskedjan.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund