SRF överklagar licensjakt på varg i Dalarna

Svenska Rovdjursföreningen har nu skickat in ett överklagande av den planerade licensjakten på varg i Dalarna. 25/10 var sista datum för överklagande av det beslutet. Föreningen kommer även att överklaga licensjaktsbesluten i Värmland-Örebro resp. Gävleborg.
Läs mer

Av fjällrävspopulationen på Nordkalotten återstår bara en spillra. Projektet Artic Fox together ska ändra på det.

Tre länder och EU står bakom: 12 miljoner skall rädda fjällräven på Nordkalotten

Fjällrävspopulationen på Nordkalotten är starkt hotad. Nu ska den stärkas i ett projekt kallat ”Artic Fox together”. Pengarna, hela 12 miljoner, kommer från EU. Som namnet anger är projektet gränsöverskridande med Länsstyrelsen i Norrbotten som projektägare.

Läs mer

En välmående varg någonstans i Mellansverige

Satsning på rennäringen skall stärka vargarna genetiskt

Ett fördjupat samarbete med rennäringen skall genetiskt stärka den svenska vargpopulationen. Det är huvudingrediensen i det beslut som Naturvårdsverket nu tagit för att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för vargpopulationen i Sverige fem år framåt.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund