Kenth Nauclér ser en utveckling åt rätt håll i Naturvårdsverkets nya siffror för vargpopulationens Gyps f

Forskare slår fast: Antalet vargar måste blir fler för att nå en gynnsam bevarandestatus

Minst 300 vargar behövs i den svenska populationen för en gynnsam bevarandestatus. Det är Naturvårdsverkets svar till Regeringen som gett myndigheten i uppdrag att ta fram en siffra på hur många vargar som skall finnas i Sverige för att den svenska populationen skall kunna betraktas som livskraftig på lång sikt. - Det här en utveckling av vargpopulationen som går åt rätt håll, säger Rovdjursföreningens ordförande Kenth Nauclér.
Läs mer

Nära 100 björnar skjutna de fem första jaktdagarna

Av den svenska björnlicensen på 226 björnar i höst har hittills 99 björnar skjutits. Några områden har skjutit färdigt och ett län sticker ut med att i princip redan ha fyllt sin licenskvot på 37 björnar. Två björnar är påskjutna och ej hittade men avräknade licensen.
Läs mer

Vargrevir ger färre lamm i berörda fårbesättningar

Fårbesättningar som finns i vargrevir eller blivit utsatta för angrepp har en lägre reproduktiv förmågan jämfört med besättningar i områden utan vargrevir. Det framgår av den undersökning som SLU på uppdrag Landsbygdsdepartementet nu genomfört.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund