Vårjakten på björn riskerar att dränera populationen i Norrland.

Omfattande vårjakt på björn i tre av Norrlandslänen - 69 björnar skjutna

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län har tagit beslut om skyddsjakt på 84 björnar under senvåren efter ansökningar från samebyarna. 69 av dessa björnar är skjutna fram till mitten av juni. Björnarna har bedömts utgöra hot mot främst renkalvar. Av de rapporterade 69 skjutna björnarna finns minst nio vuxna björnhonor med ungar. Nära 20 björnungar – såväl årsungar som fjolårsungar är skjutna.
Läs mer

SRF ifrågasätter de stora bidragen till jägarorganisationerna

Medlen i Viltvårdsfonden borde täcka samhällets kostnader för administration och tillsyn av jakten, skriver SRF:s styrelseledamöter Björn Ljunggren och Robert Franzén i tidningen Barometern.
Läs mer

Erkänn att en väl underbyggd beräkning är bättre än en dåligt underbyggd beräkning!

- Svenska Jägareförbundet borde erkänna att en väl underbyggd beräkning är bättre än en dåligt underbyggd beräkning! Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, med anledning av ett uttalande från Jägareförbundet häromdagen.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund