Föreskrifterna för länsdelegerad licensjakt på varg och lo är nu klara

27 oktober träder föreskrifterna för en regionaliserad licensjakt på varg i kraft. De ger Naturvårdsverket möjlighet att under vissa förutsättningar delegera licensbesluten till de länsstyrelser som i sina län har fler familjerevir än länets miniminivå.
Läs mer

27 familjerevir med valpar är det minsta antal revir som skall finnas sammanlagt i åtta Mellansvenska län.

Nu fördelas våra rovdjur i mininivåer över Mellansverige

I går onsdag lämnade samverkansrådet i Mellansvenska rovdjursförvaltningsområdet över sitt förslag till Naturvårdsverket hur många vargrevir med valpar det minst ska finnas inom varje län som ingår i området. Mininivåerna skall vara uppfyllda och gälla senast om fem år.
Läs mer

Valextra – så tycker partierna om rovdjur och rovdjurspolitik

Ska rovdjursstammarna skjutas ner till minsta möjliga nivå och ska miljöorganisationer ha talerätt i jaktfrågor? Det är några av frågorna som Svenska Rovdjursföreningen skickat till riksdagspartierna inför valet. Alla partier säger sig vilja värna rovdjuren men stämmer det med den politik de vill föra?
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund