Låt Värmlands björnhonor vara i fred!

- Låt Värmlands björnhonor vara i fred! Avlys björnjakten i nordligaste Värmland! Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska rovdjursföreningen.
Läs mer

Även om ett rovdjur som dyker upp på en samebys marker dödas i skyddsjakt utgår ersättning för förekomst.

Rovdjursersättningar förödande för rovdjuren i Sapmi

Rovdjursföreningens Robert Franzén har sammanställt nedan promemoria som är underlag till den artikel som han publicerar i tidningen Våra Rovdjur som kom ut i dagarna. Promemorian är en sammanställning och granskning av främst Sametingets senaste tio årsredovisningar. Utöver detta har kompletterande uppgifter begärts och erhållits från Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Andra informationskällor är Naturvårdsverket, Viltskadecenter vid SLU, Rovdata, Rovbase, Statens Veterinärmedicinska Anstalt med flera och myndigheternas hemsidor.
Läs mer

Vårjakten på björn riskerar att dränera populationen i Norrland.

Omfattande vårjakt på björn i tre av Norrlandslänen - 69 björnar skjutna

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län har tagit beslut om skyddsjakt på 84 björnar under senvåren efter ansökningar från samebyarna. 69 av dessa björnar är skjutna fram till mitten av juni. Björnarna har bedömts utgöra hot mot främst renkalvar. Av de rapporterade 69 skjutna björnarna finns minst nio vuxna björnhonor med ungar. Nära 20 björnungar – såväl årsungar som fjolårsungar är skjutna.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund