Överklagandeförbudet kommer att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva frågan om beslut om licensjakt efter varg i Värmland får överklagas till domstol. Domstolen har beslutat att ge frågan prövningstillstånd. Domen kommer att bli prejudiserande för om det får finnas ett överklagandebeslut i jaktfrågor.
Läs mer

Rovdjursföreningens generalskreteare Ann Dahlerus.

Vargjakten - en prestigefråga som drivs igenom utan ansvarstagande

Vargen är ett socialt och intelligent djur som är beroende av människans tolerans för att kunna leva i våra skogar. Häromdagen gav Högsta Förvaltningsdomstolen i Göteborg besked om att deras bedömning av huruvida det är tillåtet att överklaga beslut på hotade arter som skyddas av EUs naturvårdslagstiftning till domstol dröjer ända till nästa vecka. Under tiden pågår en omfattande vargjakt, vars laglighet inte kan prövas i domstol, för fullt i Värmlands och Örebro län på en genetiskt svag och mycket utsatt vargstam.
Läs mer

Rovdjursföreningen: - Därför överklagar vi vargjakten även i år

Reaktionerna på förvaltningsrättens jaktstopp har varit starka, framför allt från jägarhåll. Uttryck som ”Frågan har passerat alla rimliga gränser”, ”Demokratiskt dråpslag, ”Just nu är allt nattsvart”, ”Människors livskvalitet stoppas. "Vuxna män gråter i dag” och så vidare, är några exempel på frustrationen över den tillfälligt stoppade jakten. Man känner sig överkörd och hotad av att domstolen, trots regeringens överklagandeförbud, accepterat att pröva jaktens överensstämmelse med lagstiftningen.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund