Hans-Ove Larsson

De gjorde ett viktigt arbete för vargen när det begav sig

Under senare tid har flera personer med starkt engagemang för våra skandinaviska rovdjur lämnat oss. I går måndag begravdes Hans-Ove Larsson, Stockholm, tidigare zoologiskt ansvarig för Skansens djurpark. Han blev 68 år. Hans-Ove Larsson blev starkt engagerade i vargfrågan som tog fart 1983 i samband med den första valpkullen föddes i Värmland.
Läs mer

Yngve Kvebaek för exakt ett år sedan under årsmötet 2014 med Foreningen Våre Rovdyr på Malungen gjestegård i Hedmark. Foto: Viggo Ree

En uppskattad medarbetare och vän har gått bort

Yngve Kvebaek är död. Foreningen Våre Rovdyrs daglige ledare Yngve Kvebaek avled hastigt för en tid sedan 61 år gammal. Våre Rovdyr är systerorganisation till Svenska Rovdjursföreningen och Yngve Kvebaek bidrog till ett nära och gott samarbete.
Läs mer

Samtliga svenska rovdjur finns nu på Rödlistan för hotade arter. För björn, varg, lo och kungsörn gäller att det är jakten, såväl legal som olaglig jakt, som är orsaken till placeringen på listan.

Fem års massiv jakt på 1 600 björnar för upp arten på Rödlistan över hotade arter

Under de senaste fem åren har 1 500 björnar dödats i samband med licensjakt i de sex nordligaste länen. Denna massiva jakt gör nu att björnen nu förts upp på Rödlistan som Nära hotad efter att under flera år varit utanför listan. Jakt över huvud taget är det som placerar de fem stora rovdjuren på Rödlistan enligt Artdatabankens hotbild mot våra stora rovdjur.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund