Inte heller denna vinter blir det lodjursjakt i Mellansverige. Bild: Peter W Eriksson

Lojakt i vinter endast i de fyra nordligaste länen

Även denna vinter ställs lodjursjakten in i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta framgår sedan Naturvårdsverket nu delegerat rätten att beslut om licenjakt på lo i vinter till enbart länen som ingår i Norra rovdjursförvaltningsområdet; Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.
Läs mer

Fem järvar hann skjutas innan Naturvårdsverket stoppade jakten på 19 djur i Jämlandsfjällen.

Naturvårdsverket stoppar skyddsjakten på 19 järvar i Jämtlandsfjällen

"Skyddsjakt efter 19 järvar innebär ett kontroversiellt avsteg från tidigare förvaltningspraxis. Beslutet rör sig om en så stor del av den regionala populationen att denna kan skadas. Den svenska järvpopulationen uppnår inte referensvärdet för gynnsam bevarandestatus enligt 2015 års inventering".
Läs mer

Riksdagens 10-procentsregel för rovdjursskador på ren blir rovdjurens död

Sju lodjur ska skyddsjagas i Västernorrland från mitten av november till mitten av december, samtidigt som lopopulationen, räknad i lohona med unge/ungar, i länet ligger och balanserar på den beslutade miniminivån. Jaktområdet är koncentrerat till länets norra delar inom Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.
Läs mer

Gå till arkivet

Foto på sida: Varg, lo, järv - Jan-Inge Flücht, 
Björn - Ingemar Pettersson, Lodjursögon - Hans Ring
Vargvalp - Lina Ricklund